Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Χωροταξία, Πολεοδομία
Χωροταξία, Πολεοδομία
Η δήθεν «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» και η προστασία της, 2ο

Το γαλανοπράσινο παιγνιδάκι συνεχίζεται…

ΜΕΡΟΣ Β’

Στο προηγούμενο άρθρο μας «Ένα πρασινογάλανο παιγνιδάκι» μείναμε στο τέλος του 2012, όπου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ι. Δριβελέγκας (από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Σαμαρά) με την (αριθμ. 080873/14-12-2011) διευκρινιστική εγκύκλιό του τόνιζε ότι: εξακολουθεί να ισχύει η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, και άρα ισχύουν και όλες οι απαγορεύσεις έχουν θεσπιστεί για τη γη υψηλής παραγωγικότητας!..

Περισσότερα...
 
Η δήθεν «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» και η δήθεν προστασία της

Ένα πρασινο-γάλανο παιγνιδάκι

Άρθρο του Γιώργου ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ, 15/3/2013

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ό,τι η γεωργική γη είναι ένας μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος που αποτελεί εθνικό πλούτο, και τον οποίο η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και να διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ή η υποβάθμισή της. Επίσης είναι γεγονός ότι όλη η γεωργική γη, σε συνδυασμό με το κλίμα, δεν είναι της ίδιας γονιμότητας και απόδοσης, αλλά διαφορετικής και σ’ ένα σύστημα προστασίας θα έπρεπε να κατατάσσεται σε κατηγορίες και τα μέτρα προστασίας της να είναι ανάλογα με την κάθε κατηγορία. Τις δύο αυτές παραδοχές και την ανάγκη προστασίας της γεωργικής γης, αποδέχεται η χωροταξική νομοθεσία, η οποία κατά το σύνταγμα ρυθμίζει τις χρήσεις γης και το επιτρεπτό ή όχι σ’ αυτές...

Περισσότερα...
 
Γη υψηλής παραγωγικότητας: μια αποκαλυπτική πολιτική ιστορία

Η περιπέτεια τεσσάρων χρόνων με τη "γη υψηλής παραγωγικότητας",  για μας και χιλιάδες οικιστές σ' όλη την Ελλάδα έλαβε τέλος με νομοθετική ρύθμιση.  Ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 8.9.2011 η παρακάτω ρύθμιση: «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2011 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρον 9 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α' 85) αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχτηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση».
Λέω η περιπέτεια και "για μας", γιατί από την αρχή παλέψαμε το θέμα πολιτικά και νομικά μέχρι που να διωχθούμε δικαστικά για παράβαση καθήκοντος "για πλήθος εγκληματικών πράξεων" -για αδειοδοτήσεις μονάδων χαμηλής όχλησης- σε περιοχές υποτιθέμενης "γης υψηλής παραγωγικότητας"!... 

Περισσότερα...
 
«Γη υψηλής παραγωγικότητας» και οικοδομικές άδειες

Πρόταση του Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στις 18-8-2010 για τη «Γη υψηλής παραγωγικότητας» και τις οικοδομικές άδειες.

«Είναι επιβεβλημένο -και για την προστασία της γεωργικής γης- να προχωρήσουν άμεσα όλα τα χωροταξικά σχέδια που ελλείπουν στο Νομό Χανίων. Να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων όπως και να εφαρμόζεται στις περιοχές που δεν υπάρχει χωροταξικό η ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, για όλες τις επιτρεπτές από απ’ αυτήν δραστηριότητες.»…

Περισσότερα...
 
Απαράδεκτο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού

Δελτίο τύπου της «Ανεξάρτητης Νομαρχίας» - ΕΝΑΕ

EXPT     Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ στις 21-1-2009, εισάχθηκε προς συζήτηση το αναθεωρημένο σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ εν’ όψη της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

     Ο Γιώργος Αγοραστάκης, εκ μέρους της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο συνολικά «απαράδεκτο» και ζήτησε την απόσυρση και ριζική αναθεώρησή του.

Περισσότερα...
 
"Αθηνοκεντρικό και σε βάρος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο του ΥΠΕΧΩΔΕ"

Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης-ΕΝΑΕ, 8.I.2008

GX…Το Σχέδιο αναφέρεται σ’ ένα παρωχημένο συγκεντρωτικό μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε «πόλους» (πόλεις) και «άξονες ανάπτυξης». Το μοντέλο αυτό ενισχύει παραπέρα το Αθηνοκεντρικό κράτος, πριμοδοτεί για μία ακόμα φορά τον υδροκεφαλισμό των μεγάλων πόλεων σε βάρος των μικρότερων και τελικά της ισόρροπης ανάπτυξης στην Ελληνική περιφέρεια. Οι άξονες ανάπτυξης που επιλέγει το χωροταξικό, ουσιαστικά ταυτίζονται με τους οδικούς άξονες που έχει προαποφασίσει και υλοποιεί το ΥΠΕΧΩΔΕ και αγνοούνται ή υποβαθμίζονται οι εναέριοι και θαλάσσιοι άξονες και οι περιοχές που στηρίζονται σ΄αυτούς όπως η Κρήτη, η νησιωτική χώρα, η Δυτ.Ελλάδα. Παραμελούνται τελείως ο θαλάσσιος, ο νησιωτικός και παράκτιος χώρος καθώς επίσης και οι παραμεθόριες περιοχές και αντιμετωπίζονται ως «τοπία» και περιβάλλων χώρος των αστικών κέντρων. Αγνοούνται οι σχέσεις μεταξύ των νησιών, τα οποία θα πρέπει να επικοινωνούν και να βρίσκονται υπό την «κηδεμονία» της πρωτεύουσας ή και της συμπρωτεύουσας…

Περισσότερα...
 
Παρατηρήσεις - προτάσεις στο γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης

Τοποθέτηση Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων, 26.11.2007 

xorotaΓενικά στο υπό συζήτηση «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Πλαισίου» ο ρόλος της Κρήτης είναι υποβαθμισμένος.  Απουσιάζει ο διεθνής προσανατολισμός της νήσου και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται η σημασία των υποδομών της ως διεθνών πυλών, στο εθνικό σύστημα μεταφορών…

Περισσότερα...
 
Θέσεις και παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού ΥΠΕΧΩΔΕ

Τοποθέτηση Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων, 1-6-2007

xorota…Το σχέδιο Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού δόθηκε για δημόσια διαβούλευση, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής του Εκτίμησης και η διαδικασία διαβούλευσης επ’ αυτής… Τέτοια διαδικασία για το Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού δεν ακολουθήθηκε και μάλιστα από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ που νομοθετεί και υπογράφει την περιβαλλοντική νομοθεσία.  Ως εκ τούτου η ακολουθούμενη αντίστροφη διαδικασία για την υιοθέτηση του Χωροταξικού Τουρισμού αφενός είναι νομικά άκυρη και αφετέρου κατά την συζήτηση του χωροταξικού δεν παρέχονται οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις, τα κριτήρια και η επιστημονική τεκμηρίωση για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ώστε να μπορεί να συζητηθεί επί της ουσίας…

Περισσότερα...
 
Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός - Ζητήματα του νομού Χανίων

Γιώργος Αγοραστάκης, Αντινομάρχης Χανίων, Ενημερωτικό τεύχος προς τους ΟΤΑ Χανίων, Γενάρης του 2004

ΧωροταξίαΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση εκ των πραγμάτων καλείται να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. H ανάληψη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών εκ μέρους της, θεωρείται αναγκαία και επείγουσα προκειμένου να προληφθούν ανεπίστρεπτες δυσμενείς καταστάσεις και να δρομολογούνται ορθολογικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Οι Δήμοι -οι τοπικές αρχές- καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη της προώθησης του τοπικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο της σχετικής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων (αναφερόμενοι πριν νόμοι). Η ευθύνη των O.Τ.Α. συνίσταται στην ανάθεση, παρακολούθηση και εφαρμογή των μελετών που αφορούν στον σχεδιασμό στο σύνολο της εδαφικής τους περιφέρειας. Παρότι οι αρμοδιότητες και οι δυνατότητές τους παραμένουν περιορισμένες και οι οικονομικοί πόροι τους είναι ανεπαρκείς, επιβάλλεται κατά προτεραιότητα να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια που διαθέτουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί την βασική υποδομή ανάπτυξης της περιοχής και των κατοίκων τους…

Περισσότερα...
 
Προώθηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Χανίων και σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης στο Ν. Χανίων

Εισήγηση Γιώργου Αγοραστάκη, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανιών  22-8-2003

ΓΠΣ Χανίων…Προτείνεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο να αποδεχτεί κατ’ αρχήν την συμμετοχή της Ν.Α. σε προγραμματική συμφωνία με τους Δήμους Χανίων, Ν. Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας, Ακρωτηρίου, για την εκπόνηση μελέτης ΓΠΣ που θα καλύπτει τον αστικό  και περιαστικό χώρο του Δήμου Χανίων μέχρι και τα διοικητικά όρια των όμορων Δήμων…

Περισσότερα...
 
Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης περιφέρειας Κρήτης

Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανιών  22-8-2002

xoroΜε τον Νόμο 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» εισάγονται νέα ζητήματα και εργαλεία στην χωροταξία, για την πρόβλεψη  και το σχεδιασμό στις μεγάλες χωρικές κλίμακες (περιφέρεια και άνω), για τη δημιουργία διαδικαστικού πλαισίου συντονισμού μεταξύ αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού, για τη δημιουργία ενός μακρο-πλαισίου κατευθύνσεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Επίσης εισάγονται μια σειρά θέματα εξειδίκευσης του στρατηγικού σχεδιασμού σε περιοχές μικρής κλίμακας που απαιτούν λεπτομερέστερες κανονιστικές παρεμβάσεις (Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων). Ο αναφερόμενος Νόμος προβλέπει την κατάρτιση και έγκριση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣ). Ένα τέτοιο σχέδιο –για την Περιφέρεια Κρήτης- συζητάμε σήμερα…

Περισσότερα...
 


Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr