Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.istologos.gr (ο «ιστόλογος»), που ανήκει στο Γιώργο Αγοραστάκη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διαχείρισής του («διαχειριστής»).

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο «ιστόλογος» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.istologos.gr τις οποίες χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση και πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Η επίσκεψη και χρήση του «ιστόλογου» και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται -και από αυτήν τεκμαίρεται- ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Ο «Διαχειριστής» διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του «ιστόλογου», ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον «ιστόλογο» υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως έχουν τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον «ιστόλογο».

 

Περιορισμοί χρήσης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΙΣΤΟΛΟΓΟΥ» ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ.

 

Αποστολή υλικού προς τον «Ιστόλογο»

Εάν στείλετε υλικό στον «ιστόλογο» παραχωρείτε στο «διαχειριστή» και στους συνδεόμενους με αυτόν τα πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημιουργίας παραγώγων εργασιών και διανομής του προς το κοινό. Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού. Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Εγγραφή

Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της «Ιστόλογου» ή/και για συμμετέχετε στο διάλογο, επικοινωνείτε με τον διαχειριστή στέλνοντας ένα μήνυμα μέσω της στήλης [Επικοινωνία]. Σημειώσετε εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται το όνομα και επώνυμο σας, τη διεύθυνση που μένετε και ένα τηλέφωνο για επικοινωνία. Επιλέξετε ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Δεν θα επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, όπως και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη που ο «ιστόλογος» θα κρίνει προσβλητικό ή ανάρμοστο. Ο «ιστόλογος» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας. Επίσης συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας.

 

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την εγγραφή του χρήστη στον «ιστόλογο» θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Ο «ιστόλογος» ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται, ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η μόνη περίπτωση που ο «ιστόλογος» ενδέχεται να γνωστοποιήσει προσωπικές πληροφορίες ενός χρήστη είναι κατόπιν δικαστικής κλήτευσης, ή άλλης ανάλογης νόμιμης διαδικασίας.

Ο «ιστόλογος» δεν συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε εθελοντικά σε αυτόν. Ο «ιστόλογος» χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας -και με τη συγκατάθεσή σας- προκειμένου σε κάποιες περιπτώσεις να σας παράσχει πληροφόρηση και ενημέρωση.

Ο «ιστόλογος» περιλαμβάνει δεσμούς («links») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο. Δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στις σελίδες του, όπως και δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, που μπορεί να διασυνδεθούν μαζί του.

 

Ψηφοφορίες-Γνωμοδοτήσεις

Για τη συμμετοχή των χρηστών - επισκεπτών σε ψηφοφορία-γνωμοδότηση που διενεργείται από τον «ιστόλογο» δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση των επισκεπτών του «Ιστόλογου» πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

 

Δεοντολογία χρηστών - μελών - συνεργατών

 

Ο χρήστης - μέλος - συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του «ιστόλογου». Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο «ιστόλογος», για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες - μέλη - συνεργάτες στις υπηρεσίες του «ιστόλογου».

Οι χρήστες -μέλη - συνεργάτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του «ιστόλογου» για: ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Ο «ιστόλογος» δεν έχει εμπορική ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις με οικονομικό αντάλλαγμα και οι χρήστες του -που δημοσιεύουν σ’ αυτόν-, συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τις σελίδες του για τέτοιο σκοπό.

Ο χρήστης - μέλος - συνεργάτης του «Ιστόλογου» κατανοεί και αποδέχεται ότι ο «ιστόλογος» και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου αποστέλλεται για να διατεθεί μέσω των υπηρεσιών του «ιστόλογου». Επίσης, ο «ιστόλογος» και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που ο «ιστόλογος» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει την εγγραφή του χρήστη - μέλους - συνεργάτη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες - μέλη να αναρτούν - δημοσιεύουν στις σελίδες του «ιστόλογου».

Όλα τα περιεχόμενα του «διαλόγου» αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων. Οι «συζητήσεις» παρέχουν στους χρήστες του «ιστόλογου» την δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε θέση που μπορούν να βλέπουν ελεύθερα όλοι όσοι επισκέπτονται τον «ιστόλογο». Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης που το αποστέλλει. Ο «ιστόλογος» δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Ο «ιστόλογος» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη - συνεργάτες του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με το «διαχειριστή» και του «ιστόλογου» και να εκφράσει τα παράπονα του. Ο διαχειριστής του «ιστόλογου» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα μήνυμα που θεωρεί ότι αντίκειται στους παρόντες όρους.

Χρήστης - μέλος - συνεργάτης που παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση, λαμβάνει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα από διαχειριστή. Εάν ο χρήστης - μέλος - συνεργάτης δεν συμμορφωθεί, ο διαχειριστής του «ιστόλογου» διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή και να απαγορεύσει την πρόσβαση του.

Γενικά τα δικαιώματα των άρθρων και των σχολίων ανήκουν αποκλειστικά στους συγγραφείς τους.

Επιτρέπεται η ολική ή μερική ανατύπωση, η αναδημοσίευση καθώς και η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου ενός άρθρου χωρίς ειδική άδεια, με την υποχρέωση όμως της αναφοράς της πηγής («ιστόλογος») και του συγγραφέα του.

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr